1672 – Het rampjaar

350 jaar geleden stond de zelfstandigheid van de Republiek op het spel. Lodewijk XIV trok over de Rhijn bij Lobith. Tijdens deze ‘Hollandse Oorlog’ was het de bedoeling om zo snel mogelijk Amsterdam te bereiken. In de week-van-de-erfgooier (vrijdag 7 t/m vrijdag 14 oktober 2022) hoopt de Stichting Stad en Lande van Gooiland aandacht aan deze gebeurtenis te kunnen besteden.

Het Franse leger voor Naarden op 20 juli 1672 door Adam Frans van der Meulen

Het Gooi met Naarden werd doorgestoken maar een haastige inundatie van de Hollandse (Water) linie zorgde er voor dat de opmars werd gestopt. Naarden gaf zich over en werd in 1673 door stadhouder Willem III heroverd. Het Gooi werd oorlogsgebied waarbij dorpsbewoners en erfgooiers zwaar te lijden kregen van oorlogsgeweld.

Het jaar 1672 staat in de Nederlandse geschiedenis bekend als ‘het Rampjaar’. In het oosten vielen de bisschoppen van Munster en Keulen binnen en de westkust werd bedreigd door de gecombineerde Frans-Engelse vloot [Rampjaarherdenking 1672 – 2022].

Zie wikipedia