Lezing Historische Kring Huizen

De Historische Kring Huizen organiseert op 31 oktober 2017 een lezing in de oude kerk in Huizen:

‘Hoe Huizen protestant werd en hoe Doopsgezinden en Erfgooiers in die geschiedenis deelden’

Het kan bijna niemand ontgaan zijn dat we precies op die datum 500 jaar Reformatie herdenken. Daar wordt allerwegen aandacht aan besteed. Als Historische Kring willen we ons verdiepen in dit stukje historie van ons dorp, want Huizen staat binnen de Gooise gemeenten vooral bekend als streng protestant. Omringd door Rooms Katholieke gemeenten was er in Huizen vrijwel geen katholiek te vinden. Hoe kwam de Reformatie in Huizen tot stand? Wat weten we daar eigenlijk van?

Omdat dit vooral ook in de Oude Kerk heeft gespeeld willen we die avond ook houden in dat historische gebouw.

De 1e spreker is Ruud Hehenkamp die historisch heeft onderzocht hoe de Reformatie zich in Huizen heeft ontwikkeld en er inmiddels veel van af weet. Hij zal in dit verband ook aandacht besteden aan de opmerkelijke rol van de (later zo genoemde) ‘Erfgooiers’.

Dat er in Huizen ook een Doopsgezinde gemeente is geweest is in de vergetelheid geraakt, maar er heeft zelfs een heuse kerk gestaan. Dat gebouw staat nog steeds in het centrum van ons dorp. Albert Scheer heeft onderzoek gedaan naar het wel en wee van de Doopsgezinden in Huizen en de relatie met de Hervormde kerk (toen nog gereformeerde kerk geheten).