Categorie archieven: week-van-de-erfgooier 2017

Eindmanifestatie ‘week-van-de-erfgooier’

Tijdens de eindmanifestatie van de “week-van-de-erfgooier” op 3 november 2017 – in de Grote Kerk van Naarden – maakte Judith Sterkenburg deze foto’s:

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”1″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”10″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Diavoorstelling tonen]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Succesvolle week-van-de-erfgooier 2017

Met grote tevredenheid kijkt het bestuur van de Stichting terug op de activiteiten rondom en tijdens de Week-van-de-Erfgooier 2017. Zoveel verschillende activiteiten vonden plaats, die de aandacht vestigden op het voor het Gooi zo belangrijke erfgoed: De Erfgooiers. We noemen er hier een paar:

 • De wandelingen van GNR langs sporen van de Erfgooiers.
 • Historische Kring Bussum: aandacht voor de Erfgooiers (Boeren, Burgers, Buitenlui) tijdens de open monumentendagen. En de videopresentatie in oktober over de historie van de Erfgooiers.
 • Bijeenkomst bij de Vrienden van ’t Gooi met als onderwerpen: De eigenzinnige Erfgooier en op zoek naar nog zichtbare effecten in ’t Gooi.
 • Historische Kring Huizen met de lezing hoe Huizen protestant werd en hoe doopsgezinden en Erfgooiers in die geschiedenis deelden.
 • Historische Kring Blaricum met een lezing over Stad en Lande van Gooiland.
 • Historische Kring Hilversum met de lezing ‘Hilversum met de Erfgooiers’.
 • Museum Huizen: Pop-up tentoonstelling van werktuigen en attributen van Erfgooiers, in de etalages van een aantal winkeliers te Huizen.
 • Historische Kring Laren: Erfgooiers tentoonstelling met oude archiefstukken en brieven.
 • Bibliotheek Hilversum: Expositie en boeken over de Erfgooiers.
 • Hilversum: Omgevingseducatie met een inspiratiebijeenkomst over de bewustwording van het cultuur erfgoed van de regio voor basis- en voorgezet onderwijs, natuurorganisaties en de gemeenten.
 • En natuurlijk de grote finale in de Grote Kerk van Naarden op 3 november jl. alwaar u in grote getale aanwezig was.

Deze bijzonder geslaagde middag en alle bovenstaande activiteiten zijn onder andere tot stand gekomen door een aantal sponsoren en uw bijdrage. Daarvoor willen wij u heel hartelijk bedanken. Want zonder uw steun hadden we dit nooit kunnen realiseren.

Het bestuur wil zich blijvend richten op de toekomst want het erfgoed en de geschiedenis van de Erfgooiers mogen niet verloren gaan.

[ngg src=”galleries” ids=”1″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

Lezing Historische Kring Huizen

De Historische Kring Huizen organiseert op 31 oktober 2017 een lezing in de oude kerk in Huizen:

‘Hoe Huizen protestant werd en hoe Doopsgezinden en Erfgooiers in die geschiedenis deelden’

Het kan bijna niemand ontgaan zijn dat we precies op die datum 500 jaar Reformatie herdenken. Daar wordt allerwegen aandacht aan besteed. Als Historische Kring willen we ons verdiepen in dit stukje historie van ons dorp, want Huizen staat binnen de Gooise gemeenten vooral bekend als streng protestant. Omringd door Rooms Katholieke gemeenten was er in Huizen vrijwel geen katholiek te vinden. Hoe kwam de Reformatie in Huizen tot stand? Wat weten we daar eigenlijk van?

Omdat dit vooral ook in de Oude Kerk heeft gespeeld willen we die avond ook houden in dat historische gebouw.

De 1e spreker is Ruud Hehenkamp die historisch heeft onderzocht hoe de Reformatie zich in Huizen heeft ontwikkeld en er inmiddels veel van af weet. Hij zal in dit verband ook aandacht besteden aan de opmerkelijke rol van de (later zo genoemde) ‘Erfgooiers’.

Dat er in Huizen ook een Doopsgezinde gemeente is geweest is in de vergetelheid geraakt, maar er heeft zelfs een heuse kerk gestaan. Dat gebouw staat nog steeds in het centrum van ons dorp. Albert Scheer heeft onderzoek gedaan naar het wel en wee van de Doopsgezinden in Huizen en de relatie met de Hervormde kerk (toen nog gereformeerde kerk geheten).

Week-van-de-erfgooier 2017

In de Week-van-de-erfgooier (zaterdag 28 oktober–vrijdag 3 november 2017) besteden tientallen organisaties in het Gooi aandacht aan de erfgooiers. In een grote variëteit aan activiteiten en evenementen komt de geschiedenis naar voren van de voormalige Gooise boeren die lange tijd gebruiksrechten genoten op de gemeenschappelijke gronden in het Gooi.

Na de opheffing van de Vereniging van de erfgooiers in 1977 is de Stad en Lande Stichting, later genaamd de Stichting Stad en Lande van Gooiland, opgericht. Deze stichting stelt zich onder meer ten doel de geschiedenis van de erfgooiers levend te houden. Door het initiëren en coördineren van de Week-van-de-erfgooier wordt de geschiedenis van de erfgooiers in één week in het hele Gooi op een speciale wijze onder de aandacht gebracht.

Voorlopig programma

Symposia en lezingen

 • De Vereniging van Vrienden van het Gooi organiseert op dinsdag 31 oktober een unieke dag met 3 korte lezingen door erfgooiers en een interessante excursie naar sporen van de erfgooiers.
 • De Hilversumse Historische Kring Albertus Perk verzorgt, vooruitlopend op de week, op dinsdagavond 24 oktober een lezingenavond over Hilversum en de erfgooiers. Aan de orde komen de laatste boerenbedrijven van de erfgooiers, de activiteiten en de bezittingen van Stad en Lande in Hilversum.
 • Bij de Historische Kring Blaricum komt op een nog nader te bepalen datum een lezing over de erfgooiers en hun geschiedenis.
 • Op 4 november geeft Anton Kos, de auteur van het gedenkboek Erfgooiers geportretteerd, in de Libris Boekhandel Voorhoeve te Hilversum een lezing over de erfgooiers en zijn publicatie.

Evenementen

 • Het Goois Natuurreservaat gaat speciale Erfgooierswandelingen uitzetten door het rijke Gooise landschap waar de erfgooiers door hun eeuwenoude gebruiksrechten op de gemeenschappelijke gronden een groot stempel op hebben gedrukt. Deze wandelingen worden in drukvorm verspreid.

Tentoonstellingen

 • Bij de Historische Kring Laren is al vanaf 20 mei een expositie te zien over erfgooiers. Periodiek worden unieke stukken uit de kunstcollectie van de Gemeente Laren tentoongesteld. Gedurende dit jaar is er een wisselend aanbod met tekens een ander thema rond de erfgooiers. De originele erfgooierslijsten met alle Larense erfgooiers zijn digitaal voor bezoekers te raadplegen.
 • De Historische Kring Bussum gaat tijdens de Open Monumentendagen, 9 en 10 september, aandacht besteden aan de erfgooiers.
 • Het Huizer Museum stelt in de week stukken uit haar royale depot tentoon in pop-up expositieruimten. Winkeliers stellen hun etalage beschikbaar voor bijzondere werktuigen uit het rijke verleden van de erfgooiers. Een kennisquiz voert langs deze unieke buitenexpositie.
 • De Bibliotheek Hilversum zet in de week de erfgooier centraal in beelden, boeken en geschriften. Ook zal in die week daar de reizende tentoonstelling over erfgooiers zijn opgesteld.
 • In Singer Laren worden permanent foto’s van Koos Breukel van hedendaagse Erfgooiers tentoongesteld.
 • In het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen besteed in de week extra aandacht besteed aan het rijke erfgooiersarchief.
 • Uit de Collectie Hilversum van de gemeente Hilversum zijn objecten, tekeningen en schilderijen beschikbaar gesteld.

Ondernemersactiviteiten

 • Bij de Larense bakkerij ‘Patisserie Jane’ worden speciale spijsgevulde ‘Erfgooiertjes’ gebakken. Tegen inlevering van een kortingsbon kan daar gedurende de week voor een ouderwetse prijs een kopje koffie met ‘Erfgooiertje’ worden genuttigd.

Afsluiting

De Week-van-de-erfgooier wordt afgesloten met een feestelijke eindmanifestatie op 3 november in de Grote Kerk te Naarden met onder meer lezingen van Herman Pleij en Anton Kos en een muzikaal intermezzo. Deze middag zal ook het eerste exemplaar van het boek Erfgooiers geportretteerd worden uitgereikt. Dit boek met veel portretfoto’s van erfgooiers door de fotograaf Koos Breukel is een uitgave ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Stichting Stad en Lande van Gooiland. Aanvang van deze slotmiddag is om 14.30 uur. Aanmelding graag per mail.

Vrijwilligers GNR krijgen de Emil Ludenpenning

Uitreiking Emil Ludenpenning 2017 in de Infoschuur ‘t Gooi met v.l.n.r. Jan Vollers (voorzitter 'Tussen Vecht en Eem'), Hans Metz (voorzitter 'Vrienden van het Gooi'), Wouter Nugteren (vrijwilliger GNR), Frits van Dulm (voorzitter 'Stad en Lande van Gooiland') en Kees-Jan Dosker (voorzitter Gooisch Natuurreservaat).
Uitreiking Emil Ludenpenning 2017 in de Infoschuur ‘t Gooi met v.l.n.r. Jan Vollers (voorzitter ‘Tussen Vecht en Eem’), Hans Metz (voorzitter ‘Vrienden van het Gooi’), Wouter Nugteren (vrijwilliger GNR), Frits van Dulm (voorzitter ‘Stad en Lande van Gooiland’) en Kees-Jan Dosker (voorzitter Gooisch Natuurreservaat).

De Emil Ludenpenning is dit jaar uitgereikt aan de meer dan 350 vrijwilligers van het Goois Natuurreservaat. De redenen zijn, samengevat, dat de vrijwilligers zich al vele jaren op bijzondere wijze inzetten voor het in stand houden van het natuurschoon in het Gooi met daarin de karakteristieke elementen van landschappelijke, geologische, cultuurhistorische en archeologische waarden. Zij zijn de ambassadeurs zijn van de Gooise natuur en daardoor wordt het draagvlak onder de Gooise bevolking voor natuur en landschap vergroot. Door de specifieke ervaring, kennis, ideeën en fysieke inspanningen leveren zij een belangrijke bijdrage in het functioneren van het Goois Natuurreservaat.

In de Infoschuur ‘t Gooi  is op 21 april j.l. de Emil Ludenpenning met oorkonde gegeven aan Wouter Nugteren. Hij is één van de vrijwilligers en nam namens alle vrijwilligers de blijken van erkenning in ontvangst. Aanwezig waren afgevaardigden van de verschillende vrijwilligersgroepen en van de vier besturen van de organisaties die jaarlijks de Emil Ludenpenning uitreiken; de Stichting Stad en Lande van Gooiland, de Stichting Tussen en Vecht en Eem, de Vereniging van Vrienden van het Gooi en de Stichting Gooisch Natuurreservaat.

Jaap Mulder, roofdierspecialist, gaf in zijn lezing Dassen en dassenvoorzieningen in het Gooi een goed beeld van de dassen in het Gooi en dat door deze voorzieningen meer dassen in het Gooi verblijven er nu minder dassen slachtoffer worden van het verkeer. Toch worden nu nog jaarlijks tientallen dassen doodgereden in het Gooi. Er moet dus nog verder worden gewerkt aan deze voorzieningen. Het Riverside Trio verzorgde op de avond van de uitreiking de muzikale omlijsting.