Monument voor Hendrik Smit

Bidprentje voor Hendrik Smit
Bidprentje voor Hendrik Smit

Op 1 mei 1903 bereikte bij het Meenthek te Blaricum het verzet van de erfgooiers tegen het bestuur van de Vereniging van Stad en Lande het kookpunt. De reden voor het verzet was dat de belangen van de erfgooiers slecht door hun bestuur werd vertegenwoordigd. Bij het Meenthek verbood de burgemeester van Blaricum dat erfgooiers hun vee naar de Blaricummer Meent brachten.  Het verzet liep hoog, waarop vanuit een kleine eenheid militairen, die waren geposteerd bij het Meenthek, een schot werd gelost. De 22 jarige erfgooier Hendrik Smit werd dodelijk getroffen.

Dit voorval leidde uiteindelijk tot de invoering van de Erfgooierswet in 1912.

De grafsteen van Hendrik Smit, naar een ontwerp van K.P.C. de Bazel, is bewaard gebleven.  Met medewerking van de familie Smit en de Gemeente Blaricum zal in 2013 deze steen worden herplaatst in de nabijheid waar vroeger het Meenthek heeft gestaan en waar Hendrik Smit dodelijk werd getroffen.