Verslag ‘Erfgooiers, boeren in het Gooi’

In november zijn leerlingen van basisschool de Binckhorst St-Jan in Laren aan de slag gegaan met het thema Erfgooiers, boeren in het Gooi. Boeren van nu zijn in protest, dat hebben de kinderen allemaal gezien in het nieuws. Honderd jaar geleden woonden er ook boeren in het Gooi. Zij gingen ook in protest, maar waartegen was dat? 

Links: Staat mijn achternaam op de lijst van erfgooiers in Laren uit 1914?
Rechts: Invullen puzzel met erfgooiers-termen zoals eng, meent en woeste grond.

De erfgooiersles begint met het verhaal van Tijs dat vanuit het perspectief van een 8-jarige jongen vertelt hoe een erfgooiersgezin leefde begin 1900. Professor Michiel Korthals vertelt in de klas namens de Stichting Oude Landbouwgewassen over landbouw in het Gooi vroeger en welke gewassen werden verbouwd. “Ik heb geleerd dat er heel veel verschillende graansoorten zijn en dat ze ook anders proeven.”, vertelt een leerling. Ze herkennen snel de brink in Laren op een foto van nu en schilderij van Laren 100 jaar geleden. De verbazing op het gezicht van de kinderen is groot wanneer ze beseffen dat horecagelegenheid het ‘Bonte Paard’ vroeger een boerderij was. Ook komt aan bod wie de erfgooiers waren en hoe zij waren georganiseerd. Op een lijst met leden van de erfgooiersvereniging van 1914 ontdekken ze achternamen van klasgenoten en leerkrachten op school. 

Zelf graan malen

Daarnaast gingen de kinderen aan het werk met allerlei opdrachten: graan malen met een handmolen, graansoorten herkennen en een opdracht met historische foto’s en oude landschapskaarten van het Gooi. Zo leren zij hoe bijzonder het is zoals hun eigen omgeving er uit ziet met dat gevarieerde landschap van bos, hei, akkers en bebouwing. En als je wat meer weet van de geschiedenis van je eigen omgeving, kun je daar nog meer van genieten! 


Al 25 jaar werkt Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek met scholen in de regio aan projecten over natuur, landschap, erfgoed en duurzame thema’s in de eigen omgeving van de leerlingen. In 2020 volgen nog meer activiteiten voor de basisscholen en het voortgezet onderwijs in de regio. Het doel daarvan is om leerkrachten en docenten kennis te laten maken met interessante erfgoedplekken, natuurgebieden en duurzame thema’s in de buurt die zij kunnen koppelen aan eigen lessen of thema’s.

Meer informatie:
Maya Heinsbroek, projectleider
06-10316733