Categorie archieven: Educatie

En toen? Kinderboekenweek

Woensdag 30 september is de Kinderboekenweek weer van start gegaan. Het thema dit jaar is: ‘en toen?’. Hiervoor zijn in de bibliotheken van Laren-Blaricum en Huizen plekken ingeruimd om diverse voorwerpen van toen (vroeger) tentoon te stellen waar de kinderen middels een speurtocht door de expositie geleid worden en antwoorden mogen geven op wat ze tegenkomen.


Omdat de erfgooiers een essentieel onderdeel zijn van vroeger (en het nu) levert de Stichting Stad en Lande van Gooiland hier ook een bijdrage aan middels informatieve banners welke tussen de voorwerpen geplaatst zijn.

Ook de Historische Kring Laren en het Huizer Museum hebben voorwerpen en activiteiten in de bibliotheek van Laren, respectievelijk Huizen georganiseerd.

De Kinderboekenweek eindigt op 11 oktober 2020. 

Bibliotheek Huizen (foto: A. Veerman)

Bibliotheek Laren (foto: F. Smit)

Bibliotheek Laren (foto: F. Smit)

Bibliotheek Huizen (foto: A. Veerman)

Omgevingstour

25 JAAR OMGEVINGSEDUCATIE

Op 9 september fietsten we met enthousiaste leerkrachten, stagiaires en Pabo-docenten door het Gooi om het landschap te ontdekken. We bezochten locaties waar je met je leerlingen kunt leren over erfgoed, landschap, natuur en duurzaamheid. Online bezochten we de Blaricummerheide waar experts van Archeologie Naerdincklant en Goois Natuurreservaat vertelden over de geologie, archeologie, het beheer en de schaapskooi. Boswachter Mirjam de Hiep was live aanwezig en vertelde over nut en noodzaak van de Natuurbrug Zanderij Crailoo waarna de leerkrachten zelf aan de slag gingen op de natuurbrug met game-based opdrachten in Seppo. Seppo is ontwikkeld in Finland en is daar erg populair in het onderwijs, met name door de real-time feedback die de leerkracht kan geven en natuurlijk het wedstrijdelement bij de leerlingen.

Vervolgens stapten we op de fiets naar de Hilversumse Meent of naar buitenplaats Gooilust. Met de werkvorm Leesbaar Landschap keken we  met vier verschillende brillen naar het landschap om zo meer de samenhang te herkennen in elementen zoals de vlakverdeling van een landschap, de vormen, de begroeiing en de bebouwing. Wat zie je om je heen en waar heeft dat mee te maken? Deze manier van kijken geeft inspiratie om met je klas naar buiten te gaan, een landschap goed te bekijken en er bijvoorbeeld een ontwerpopdracht, rekenopdracht of schilderopdracht aan te koppelen. Michaël Gründeman en Maartje Jansen namen ons vervolgens mee in het verhaal over het vroeger, nu en de toekomst op respectievelijk Gooilust of de Meentboerderij. Aan de hand van voorwerpen en afbeeldingen sloten de deelnemers de middag af met hun verhaal over de plek waar ze stonden.

Een mooie afsluiting van het jubileumjaar!

Lees het origineel artikel hier >

Verslag ‘Erfgooiers, boeren in het Gooi’

In november zijn leerlingen van basisschool de Binckhorst St-Jan in Laren aan de slag gegaan met het thema Erfgooiers, boeren in het Gooi. Boeren van nu zijn in protest, dat hebben de kinderen allemaal gezien in het nieuws. Honderd jaar geleden woonden er ook boeren in het Gooi. Zij gingen ook in protest, maar waartegen was dat? 

Lees verder Verslag ‘Erfgooiers, boeren in het Gooi’