Schenking archief

Van de heer P.C. Vermeer, kleinzoon van oud-voorzitter J.J. Klaarenbeek, ontvingen wij een aantal artikelen, foto’s, boeken, bepalingen, brieven en originele documenten, waarvoor onze hartelijke dank.

De geschonken materialen zullen aan ons archief worden toegevoegd en op deze pagina kunt u een indruk krijgen van het aangebodene.

Dit schilderij van Grootvader J.J. Klaarenbeek, oud-burgemeester van Blaricum en te dien tijde Voorzitter van Stad en Lande van Gooiland, hangt in het Gemeentehuis te Blaricum (Gooi). Geschilderd door Willem Dooijewaard ter gelegenheid van grootvaders 70e verjaardag. November 1954. Foto Cok De Graaff, Laren NH, Oude Kerkweg 21, tel 3638.