Alle berichten van Beheer

Erfgooiers fietsroute

Op 8 juni start mw. drs. M.R.T.J.G. Wolterink-Oeremus, burgemeester van Baarn, de inmiddels bewegwijzerde Zuidluis van de Erfgooiersroute in restaurant Groot Kievitsdal.
Fietsroute uitgestippeld i.s.m. de ANWB en de Fietspadenvereniging Gooi en Eemland.
De bewegwijzering van deze fietsroute werd oorspronkelijk door de Stichting zelf verzorgd, maar de routebordjes bleken niet bestand tegen de vernielzucht van baldadige lieden, die vele bordjes vernielden, waardoor de fietser in probleem werd gebracht. Gelukkig is de Stichting er in geslaagd de ANWB bereid te vinden de route met de bekende zeskantige routebordjes te bewegwijzeren, doch vanwege het beperkte budget moest is eerste instantie worden volstaan met de NOORDLUS van de route. Thans is het zover dat ook de ZUIDLUS geheel bewegwijzerd is met door de ANWB gratis beschikbaar gestelde bordjes. Voor het aanbrengen hiervan kon wederom op de medewerking van de Rijwielpadenvereniging worden gerekend.

Erfgooiersroute

In 1988 werd door de Stad en Lande Stichting een boekje met de Erfgooiersroute uitgegeven in een oplage van 2500 exemplaren. Het boekje onder de naam Een verkenning door Stad en Lande van Gooiland, bleek uitverkocht. Gezien de grote belangstelling zal op korte termijn een herdruk verschijnen.
In 1993 heeft de ANWB het noordelijk deel van de route van nieuwe bordjes voorzien en heeft de route enige aanpassingen ondergaan. Momenteel is de Stad en Lande Stichting in onderhandeling met de ANWB om de route ook in het zuidelijk deel officieel door de ANWB te laten bewegwijzeren.
Met de Rijwielpadenvereniging Gooi en Eemland wordt overleg gevoerd om het onderhoud van deze bordjes aan hen over te dragen.
De fietsroute is één van de uitwerkingen van de doelstellingen van de Stichting

Monumentendag

In aansluiting van informatiepanelen Erfgooiersroute in 1991 in Huizen en Blaricum, en in 1992 in Laren en Hilversum.
Nu in gemeente Naarden en Bussum de officiële borden die door de Stichting de gemeenten worden aangeboden.
11 uur onthulling bord nabij het hertenkamp
13.30 uur onthulling informatie-paneel in gemeentehuis Bussum

Bord Erfgooiersroute

De Stad en Lande Stichting biedt de gemeente Hilversum op 12 september 1992 een bord aan met de Erfgooiers fietsroute. Dit bord is gemaakt in samenwerking met de ANWB en komt te staan bij het bezoekerscentrum Corversbos aan de Vaartweg te Hilversum. Dit jaar krijgt ook de gemeente Laren een bord.

Monumentendag

Onthulling in Huizen en Blaricum van de door de ANWB aan onze Stichting aangeboden informatie-panelen, die vervolgens worden overgedragen aan de genoemde gemeenten. Op de panelen treft de bezoeker belangrijke informatie aan en de fietsroute in aangegeven, die herinnert aan de rijke historie van de erfgooiers.
Huizen: Dienstencentrum, Waterstraat 2 te Huizen.
Plaats nabij de Oude Kerk
Blaricum in dorpshuis De Blaercom. Plaats van het bord in de dorpskern bij de muziektent.