Categorie archieven: week-van-de-erfgooier 2018

Bussums Nieuws

De Historische Kring Bussum besteedt in de ‘Week-van-de-erfgooier 2018’ op twee manieren aandacht aan deze oorspronkelijke bewoners van het Gooi: met een lezing/presentatie (in samenwerking met de Volksuniversiteit) en een gegidste fietstocht.

Erfgooiersgezin in 1892. Foto: Picasa

Lezing/presentatie

Op maandag 15 oktober verzorgt Klaas Oosterom de lezing/presentatie ‘Erfgooiers’. Hij doet dat onder meer aan de hand van teksten en beelden uit het standaardwerk ‘Erfgooiers, ten eeuwigen dage’ van Anton Kos en Karen Abrahamse. Zo zal hij vertellen wat scharende en nietscharende erfgooiers waren. Misschien ben je wel een nazaat van een erfgooier. Waarom komen namen zoals graaf Wichman en Godelinde zo veel voor in straatnamen of bij scholen? Ook wordt duidelijk wat Sint Vitus, de meenten en het Goois Natuurreservaat met de geschiedenis van ’t Gooi en de erfgooiers van doen hebben.

De lezing wordt gehouden op de bovenverdieping van de Bibliotheek Gooi en meer (Wilhelminaplantsoen 18) en begint om 14.00 uur. Kosten: € 15,-. Opgeven kan via 035-693 05 39 of volksuniversiteit@bibliotheekgooienmeer.nl. Deelnemers kunnen ook aan de gratis gegidste fietstocht meedoen (zie hieronder).

Erfgooier (F. Hart Nibbrig). Foto: Picasa

Fietstocht

De Historische Kring Bussum heeft een relatief korte gegidste fietstocht van 22 km uitgezet, waarbij de geschiedenis van de erfgooiers mooi zichtbaar wordt gemaakt. Erfgooiers waren boeren in het Gooi die al eeuwenlang op een bijzondere manier samenwerkten.
Onderweg zal de gids vertellen, laten zien of wijzen op iets wat met de geschiedenis van de erfgooiers te maken heeft. Het erfgooiersgebied besloeg het hele Gooi. De tocht beperkt zich tot Naarden en Bussum en omgeving omdat het, samen met het introductiefilmpje, een goed beeld geeft van wat erfgooiers in het verre en recente verleden hebben gedaan en meegemaakt.
De fietstocht op donderdagmiddag 18 oktober duurt ongeveer drie uur en begint en eindigt bij station Naarden-Bussum. Een e-bike en/of goede conditie is gewenst. Om de inhoud van de tocht tot zijn recht te laten komen, kan er per gids een beperkt aantal fietsers mee.
Opgeven o.v.v. naam, datum en aantal is daarom nodig: oosteromnc@gmail.com.
Degenen die mee kunnen, krijgen bericht over exacte plaats en tijd. Mocht je niet mee kunnen omdat het maximumaantal is behaald, dan krijg je ook bericht.

Klaas Oosterom