Categorie archieven: week-van-de-erfgooier 2019

Programma 4-11 oktober 2019

Op deze pagina treft u het voorlopige programma van de week-van-de-erfgooier aan. Er kunnen de komende tijd nog evenementen worden toegevoegd. Wijzigingen voorbehouden.

Vrijdag 4 oktober 2019

Burgemeester Pieter Broertjes van de gemeente Hilversum neemt het eerste exemplaar van het nieuwe boekje ‘Erfgooiers – Stad en Lande van Gooiland‘ in ontvangst. Het boekje is geschreven door Anton Kos en wordt uitgegeven door de Stichting Stad en Lande van Gooiland.

Laren

In twee groepen van basisschool De Binckhorst-St Jan te Laren wordt het project Erfgooiers, Boeren in het Gooi uitgevoerd. De Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht en Eemstreek heeft dit project voor de Week van de erfgooier ontworpen.

Maandag 7 oktober 2019

Overhandiging van het nieuwe boek ‘Erfgooiers – Stad en Lande van Gooiland‘ aan wethouder Marlous Verbeek van de gemeente Huizen.

Bussum

De Historische Kring Bussum plaatst in de week-van-de-erfgooier een kort filmpje over de erfgooiers op hun website. In het het blad BussumsNieuws, NaarderNieuws en MuiderNieuws wordt in de rubriek “Een uitgelezen boek” op 9 oktober een boek over de geschiedenis van de erfgooiers aangeboden.

Donderdag 10 oktober 2019

Lezingen en excursie VVG over de verkoop van de Gooise gronden door de Staten van Holland. De Staten waren als opvolger van de Graaf van Holland eigenaar van de heidegronden in ’t Gooi. De erfgooiers hadden er ‘gebruiksrechten’. Daarom verzetten zij zich tegen de verkoop rond 1625 van het zogenaamde 1e blok (het huidige ’s Graveland) en na 1655 van het 2e blok (het gebied tussen Hilversum en Loosdrecht, o.a. de Hoorneboegse heide). In de lezingen door dr. Anton Kos en Majoor Willemijn Teerds wordt u meegenomen in het proces van verkaveling en verkoop, alsmede wat de nieuwe eigenaren met hun bezit hebben gedaan. Vervolgens wordt er een wandeling over de Hoorneboegse heide gemaakt. Kosten € 15 (voor leden € 10). Meer informatie en inschrijving via VVG (Vrienden van ’t Gooi). Aanmelden kan via email: info@vriendenvanhetgooi.nl ovv bijeenkomst 10-10-19.

Vrijdag 11 oktober 2019

Uitreiking Emil Ludenpenning in het oude raadhuis van Naarden Vesting.

Nieuw boek: ERFGOOIERS – Stad en Lande van Gooiland

In het nieuwe boek ‘ERFGOOIERS – Stad en Lande van Gooiland’ komt de unieke geschiedenis van de erfgooiers aan bod. Waar ze vandaan kwamen, wie en wat erfgooiers waren, met welke problemen ze te kampen hadden, hoe ze die oplosten. Het is een verhaal van toen, nu en straks, want ex-erfgooiers en hun nazaten voelen zich nog steeds verwant aan elkaar en aan de streek.

Lees verder Nieuw boek: ERFGOOIERS – Stad en Lande van Gooiland