Emil Ludenpenning 2015

Emil Ludenbijeenkomst, vrijdag 24 april 2015

Ook dit jaar wordt in het Stadhuis van Naarden de jaarlijks Emil Ludenbijeenkomst georganiseerd. De avond bestaat dit keer uit drie onderdelen; de uitreiking van de Emil Ludenpenning 2015, de Emil Ludenlezing en een boekpresentatie. Het Trio Ariodante zal deze avond de muzikale omlijsting verzorgen.

Vier organisaties reiken deze penning jaarlijks uit: de Stad en Lande Stichting, de Stichting Tussen Vecht en Eem, de Vereniging Vrienden van het Gooi en de Stichting Gooisch Natuurreservaat. De besturen hebben, op voordracht van de commissie, besloten de penning dit jaar uit te reiken aan de heer Dick Jonkers. Zijn al vele jaren grote betrokkenheid bij de natuur van het Gooi en omstreken, zijn grote kennis, deskundigheid en vele onderzoeken, vooral betreffende de vogels, zijn inzet om de kennis over de Gooise natuur te verspreiden door het schrijven van vele, vele publicaties voor tijdschriften en boeken, zijn redactionele werk, zijn gidswerk en zijn inzet voor concrete natuurprojecten vormen de aanleiding om hem deze penning toe te kennen.

Emil Ludenlezing

Dit jaar is er een speciaal en toepasselijke lezing, het leven en werk van Emil Luden, de eerste voorzitter van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland en de persoon naar wie de penning is vernoemd. Dr. F.J.L. van Dulm heeft, onder meer voor het boek Honderd erflaters tussen Vecht en Eem, onderzoek naar de heer Luden gedaan en geeft deze lezing onder de titel: Emil Luden, een energiek en onvermoeid leider. De heer Van Dulm zal in zijn lezing ook ingaan op zowel de boeiende aspecten als de valkuilen bij het werken aan een biografie, door hem ervaren bij het schrijven van zijn proefschrift in 2012 over Gouverneur Iman Wilhelm Falck. Tevens is hij reeds vele jaren voorzitter van de Stad en Lande Stichting.

Boekpresentatie

De meeste mensen die onze streken vorm gegeven hebben kennen we niet bij naam en toenaam. Van de mensen die we wel goed kennen, zijn er honderd bij elkaar gebracht in het boek Van Andriessen tot Van Zutphen, Honderd erflaters tussen Vecht en Eem. De eerste erflaters van wie we de namen kennen leefden in de 8e eeuw; de meeste geselecteerden stammen uit recente tijden. Ze zijn afkomstig uit alle plaatsen binnen het werkgebied van de Stichting tussen Vecht en Eem en worden beschreven door bekende auteurs uit die plaatsen. Eén van de eindredacteuren, de heer dr. H.C.M. Michielse, zal het boek presenteren en de eerste exemplaren aanbieden.

De muziek

Dit jaar wordt de muziek ingevuld door het Trio Ariodante (Arleen van Wijland – sopraan, Alexandra d’Espinoza – mezzosopraan en Charlie Bo Meijering – piano). Het programma bestaat uit duetten, in ‘Italiaanse sfeer’ met als thema ‘amore’. Het zijn liederen uit verschillende stijlperioden, van uit de Barok, via de Klassieke periode tot in de Romantiek. De musici geven een korte toelichting op de stukken. Het zal blijken dat er veel verbanden zijn te leggen tussen de ten gehore gebrachte muziek en de inhoud van de avond.