Tagarchief: Dick Jonkers

Emil Ludenpenning 2015

De historicus Dick A. Jonkers heeft op vrijdag 24 april 2015 in het Stadhuis van Naarden de Emil Ludenpenning 2015 ontvangen. De penning wordt hem toegekend vanwege zijn grote betrokkenheid bij en kennis over de Gooise natuur en vanwege het toegankelijk maken van deze kennis via talrijke publicaties.
De penning wordt jaarlijks namens vier organisaties uitgereikt: de Stad en Lande Stichting, de Stichting Tussen Vecht en Eem, de Vereniging Vrienden van het Gooi en de Stichting Gooisch Natuurreservaat.
De bijeenkomst vond voor de zevende maal plaats in het Stadhuis van Naarden. De genodigden werden verwelkomd door burgemeester Sylvester. In haar welkomstwoord ging de burgemeester in op de band tussen Naarden en de Erfgooiers, de groep waaruit de Stad en Landestichting is voortgekomen. Eeuwenlang vervulde Naarden voor de Erfgooiers een centrumfunctie. De burgemeester sprak de hoop en verwachting uit dat het Stadhuis van Naarden ook in de toekomst de plek zal blijven waar de Emil Luden-bijeenkomsten plaatsvinden, ook al gaat de gemeente Naarden op in de gemeente Gooise Meren.

Uitreiking Emil Ludenpenning 2015 aan Dick A. Jonkers
Uitreiking Emil Ludenpenning 2015 aan Dick A. Jonkers