Emil Ludenpenning 2015

Op 24 april 2015 kreeg de heer Dick Jonkers de Emil Ludenpenning uitgereikt in het oude Stadhuis te Naarden.

De redenen zijn, samengevat, dat hij vele jaren betrokken is bij de natuur van het Gooi en omstreken, zijn grote kennis, deskundigheid en vele onderzoeken, vooral betreffende vogel, zijn inzet om deze kennis over de Gooise natuur te verspreiden door het schrijven van een groot aantal publicaties, zijn redactionele werk, zijn gidswerk en zijn  inzet voor natuurprojecten.

De Emil-Ludenlezing werd gegeven door de heer dr. F.J.L. van Dulm, voorzitter van de Stad en Lande Stichting, over Emil Luden, een energiek en onvermoeid leider.

Het Trio Ariodante, bestaande uit Arleen van Wijland – sopraan, Alexandra d’Espinoza – mezzosopraan en Charlie Bo Meijering – piano, bracht muziek uit de stijlperiode van barok tot en met de romantiek. 

Juryrapport

De historicus Dick A. Jonkers heeft op vrijdag 24 april 2015 in het Stadhuis van Naarden de Emil Ludenpenning 2015 ontvangen. De penning wordt hem toegekend vanwege zijn grote betrokkenheid bij en kennis over de Gooise natuur en vanwege het toegankelijk maken van deze kennis via talrijke publicaties.
De penning wordt jaarlijks namens vier organisaties uitgereikt: de Stad en Lande Stichting, de Stichting Tussen Vecht en Eem, de Vereniging Vrienden van het Gooi en de Stichting Gooisch Natuurreservaat.
De bijeenkomst vond voor de zevende maal plaats in het Stadhuis van Naarden. De genodigden werden verwelkomd door burgemeester Sylvester. In haar welkomstwoord ging de burgemeester in op de band tussen Naarden en de Erfgooiers, de groep waaruit de Stad en Landestichting is voortgekomen. Eeuwenlang vervulde Naarden voor de Erfgooiers een centrumfunctie. De burgemeester sprak de hoop en verwachting uit dat het Stadhuis van Naarden ook in de toekomst de plek zal blijven waar de Emil Luden-bijeenkomsten plaatsvinden, ook al gaat de gemeente Naarden op in de gemeente Gooise Meren.