Categoriearchief: Nieuws

Monument voor Hendrik Smit

Bidprentje voor Hendrik Smit
Bidprentje voor Hendrik Smit

Op 1 mei 1903 bereikte bij het Meenthek te Blaricum het verzet van de erfgooiers tegen het bestuur van de Vereniging van Stad en Lande het kookpunt. De reden voor het verzet was dat de belangen van de erfgooiers slecht door hun bestuur werd vertegenwoordigd. Bij het Meenthek verbood de burgemeester van Blaricum dat erfgooiers hun vee naar de Blaricummer Meent brachten.  Het verzet liep hoog, waarop vanuit een kleine eenheid militairen, die waren geposteerd bij het Meenthek, een schot werd gelost. De 22 jarige erfgooier Hendrik Smit werd dodelijk getroffen. Lees verder Monument voor Hendrik Smit

Uitreiking Emil Ludenpenning 2013

Uitreiking Ludenpenning 2013
De vier organisaties (Stad en Lande Stichting, Stichting Tussen Vecht en Eem, Vereniging Vrienden van het Gooi en Stichting Gooisch Natuurreservaat) geven jaarlijks de Emil Ludenpenning aan een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de regionale geschiedschrijving of voor het behoud van landschappelijk erfgoed in de regio.

Op 19 april 2013 is in de Burgerzaal van het Stadhuis te Naarden de Emil Ludenpenning uitgereikt aan Jelle Harder. Hij ontving deze penning voor zijn langdurige en tomeloze inzet ten behoeve van het behoud en verantwoord beheer van de natuur en het landschap. Lees verder Uitreiking Emil Ludenpenning 2013

Lezing Anton Kos

Bijeenkomst ter gelegenheid van het gereedkomen van de bewerking van het erfgooiersarchief. Lezing Anton Kos: Alle Erfgooiers zijn er nog! Plaats Stadhuis van Naarden.
De bijeenkomst staat ook in het teken van het 30-jarig bestaan van de stichting (1 nov. 2007)

Erfgooiers fietsroute

Op 8 juni start mw. drs. M.R.T.J.G. Wolterink-Oeremus, burgemeester van Baarn, de inmiddels bewegwijzerde Zuidluis van de Erfgooiersroute in restaurant Groot Kievitsdal.
Fietsroute uitgestippeld i.s.m. de ANWB en de Fietspadenvereniging Gooi en Eemland.
De bewegwijzering van deze fietsroute werd oorspronkelijk door de Stichting zelf verzorgd, maar de routebordjes bleken niet bestand tegen de vernielzucht van baldadige lieden, die vele bordjes vernielden, waardoor de fietser in probleem werd gebracht. Gelukkig is de Stichting er in geslaagd de ANWB bereid te vinden de route met de bekende zeskantige routebordjes te bewegwijzeren, doch vanwege het beperkte budget moest is eerste instantie worden volstaan met de NOORDLUS van de route. Thans is het zover dat ook de ZUIDLUS geheel bewegwijzerd is met door de ANWB gratis beschikbaar gestelde bordjes. Voor het aanbrengen hiervan kon wederom op de medewerking van de Rijwielpadenvereniging worden gerekend.